Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster 'De Heer is mijn kracht'

Leen Koster, voorganger in de Volle Evangelische Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef onderstaande overweging voor de nieuwsbrief van zxijn gemeente.


De zomermaanden zitten er weer op. De herfst is aangebroken en daarna zal de winter zich weer aandienen. Het heeft allemaal zo z’n charme. Wat is het toch mooi om te zien hoe God dit alles heeft geschapen. Elke dag ben ik na werktijd wel even in de natuur te vinden, waar ik steevast mijn gebedswandelingen maak. Steeds weer raak ik onder de indruk van hetgeen ik elke keer weer zie. Vogels, paarden, schapen, het landschap, in één woord, prachtig! 

Ik moest tijdens een wandeling laatst denken aan Mozes. Hij zong samen met de Israëlieten het volgende lied, nadat de Here hen wonderlijk had bevrijd van de Egyptenaren.  Er staat in Exo. 15:2 het volgende: “De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik.” Kracht!! De Here is mijn kracht, is het eerste wat hij zong! Er staat niet dat hij zong, “Ik bezit heel veel eigen kracht”, nee, hij zong dat de Here zijn kracht is. Kracht, dat hebben wij allemaal nodig, Gods kracht, wel te verstaan. Dat gaan wij pas echt goed ervaren als bijvoorbeeld het leven pijn doet en wij b.v. vastlopen. Maar het kan ook zo zijn dat wij gaan denken dat wij heel wat zijn. Echter, zonder Christus zijn en hebben wij helemaal niets! De apostel Paulus wist dit als geen ander. Hij schreef in 2Co 12:10 het volgende:  “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Waarom? Paulus kreeg een blik in het paradijs en dat was voor hem een wonderlijke ervaring. Hij zou er heel erg over kunnen opscheppen. Hij werd daarna gekweld door een boze geest die hem probeerde klein te krijgen. “Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden”, zei Paulus.  Dan staat er dat de Heer tegen Paulus zei: : "Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid (Mijn genade is u genoeg). Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent." Paulus zegt daarop: Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.” (2 Cor 12:9). De woorden die Paulus opschreef, woorden van kracht, herinneren ons eraan dat God de bron van al onze kracht is. 

In Filip. 4:13, waar staat: "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft." Dit vers leert ons iets heel belangrijks, namelijk, dat onze kracht niet afhangt van onze eigen capaciteiten, maar juist afhangt van onze relatie met God. In en door Hem kunnen we alles overwinnen en elk probleem het hoofd bieden. Gods kracht in ons werkt door de Heilige Geest. In Handelingen 1:8 zegt Jezus niet voor niets: "Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt." De Heilige Geest geeft ons de kracht om staande te blijven, om met diezelfde kracht te getuige van Gods liefde.

Er is nog iets heel belangrijks! Namelijk, Gods kracht om te vergeven. Gods kracht stelt ons in staat om anderen te vergeven, zelfs als dat menselijkerwijs onmogelijk lijkt. Het is Zijn liefde en kracht in ons, welke ons in staat zal stellen om eventuele wrok los te laten en te vergeven zoals Hij ons ook vergeven heeft. 
Is er iemand die u/jij nog niet hebt vergeven? Vraag de Heilige Geest om hulp! Hij zal het doen! Hierdoor zet jij ook jezelf vrij! 

Naar het overzicht