Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘De Here wilt ons altijd geruststellen’

Leen Koster, voorganger in Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef kort geleden onderstaande kerstboodschap tijdens zijn evangelisatie reis door Suriname.

En het geschiedde (Lukas 2:15) toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Het kerstfeest staat ook alweer voor de deur en het lijkt wel of alles steeds sneller gaat. Het jaar is wederom voorbij ‘gevlogen’.  Terwijl ik dit schrijf, ben ik nog in Suriname. Ik was zojuist een gedeelte uit de Bijbel aan het lezen, o.a. over de lofzang van de engelen, nadat de geboorte van onze Here werd aangekondigd. Terwijl de engelen, die vanuit de hemel kwamen, het eerst een lofzang zongen, vanuit het hart van aanbidding, neemt daarna de aarde het van de hemel over.

Dit was nu precies Gods bedoeling. Immers, de geboorte van onze Here Jezus zou redding brengen voor de mensen op de aarde. De boodschap die uit de hemel kwam, wekte geloof bij de herders. De aardse herders gingen dan ook direct op zoek naar de hemelse Herder! Ze verlangden te zien wat ze zojuist van de engelen hadden gehoord. Wie dus gehoord heeft, gaat ook gehoorzamen! Iemand die de daad bij het woord voegt, die zal Gods zegen zeker gaan ervaren. De Redder is geboren, Jezus Christus, onze Heer! De herders waren in het veld, toen een engel op bezoek kwam. Ze hielden de wacht over hun kudde schapen.

Eventjes later kwam daar een grote hemelse legermacht van engelen bij. De engel kwam overigens niet eerst bij hooggeplaatste mensen, koningen, enzovoorts, maar bij gewone herders. Bijzonder, vind u niet? De herders lagen niet op bed, maar waren wakker. Ze waren aan het werk. Ze werden verrast door het bezoek van de engel. Ze vreesden door zijn verschijning! De engel zegt dan ook dat ze niet hoeven te vrezen. Mooi! De Here wilt ons altijd geruststellen. Wat we ook meemaken: Hij is met ons! Er komt altijd hulp uit de hemel, voor elk oprecht kind van God. De engel geeft de herders alle reden tot blijdschap. De Heiland is geboren! De Messias! De Christus, in de stad van David. Jullie zullen Hem herkennen. “Hij ligt in een kribbe, in doeken gewikkeld” zo zei de engel tegen de herders. Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

De Messias zou de mensen weer de mogelijkheid bieden om de kloof die ontstaan was tussen God en ons, zondige mensen, te herstellen. Als God vrede met ons heeft, dan komt er vrede uit ons voort. God heeft vrede met ons door Zijn Zoon, Jezus. De herders spreken duidelijke taal. Ze geloven direct wat hun is verteld en gaan haastig (Lukas 2:16) op weg naar Jezus. Ze twijfelen niet. Als je op weg gaat, dan zal je vinden! Kijk dan eens: nadat ze Jezus hebben gevonden,  gaan ze uiteindelijk God lovende op weg naar het veld terug. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. Ziet u? Een ontmoeting met Jezus zorgt voor grote blijdschap en het hart zal de Here aanbidden.

Het is mijn gebed dat veel mensen naar Jezus zullen gaan. De Heiland is geboren! Wat een geweldige liefde van God! Het jaar 2020 staat voor de deur. Het is mijn gebed dat wij meer en meer op onze Here Jezus gaan lijken. We hebben een geweldige verlossende boodschap aan de wereld te vertellen! De Heiland is ook voor hen gekomen! Getuig, lieve broeders en zusters, getuig  van Gods liefde!

We gaan weer met elkaar het kerstfeest vieren. Op kerstavond, 24 december, hebben we een kerstsamenzang () en op 25 december, aanvang 11:00 uur, vieren we met elkaar de geboorte van onze Heiland!  Kom en neem anderen mee! Gods liefde zal mensen aanraken, door de Heilige Geest!

Wat een geweldig nieuws! “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.”

Naar het overzicht