Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘geef nooit op’

Leen Koster, gospelzanger en voorganger in de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt opent de nieuwsbrief van zijn gemeente met een bemeodiging.

Het oude jaar is alweer voorbij. Het was wederom een bewogen jaar. Nog altijd hebben wij te maken met COVID-19. Niet alleen wij, maar de gehele wereld. Toch heeft de Here alles onder controle. Wij hoeven nooit te vrezen! De Here is ons altijd trouw gebleven en dat zal Hij blijven doen. Hij is een goede God. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Wel, wij mogen ook het nieuwe jaar in Gods handen leggen. Hij zal ons leiden! Ik moest zojuist ineens denken aan het woordje “ontmoediging”. Wij zijn allemaal wel eens ontmoedigd. Ontmoedigd zijn is iets wat algemeen voorkomt. Ja, ook kinderen van God worden ontmoedigd. Ontmoediging is ook iets dat steeds weer terugkomt. Het is niet een eenmalige gebeurtenis. Ontmoediging is trouwens zeer besmettelijk. Andere mensen kunnen namelijk ontmoedigd raken door degene die ontmoedigd is. Lieve mensen, laat uw leven niet regeren door ontmoediging. Als we ontmoedigd zijn, kunnen we hevig gefrustreerd raken. Een geweldige les hierover vinden wij in het Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 4. Ze waren druk bezig met bouwen, zo lezen wij en toen ze zagen dat er te weinig medewerkers waren, raakten ze ontmoedigd. Hierna zagen ze ook dat er te veel puin lag, waardoor ze nog meer ontmoedigd raakten. Wat was het gevolg? Verkeerde belijdenis: “Wij zijn niet in staat de muur te bouwen”, zeiden ze.

Ze zagen op de omstandigheden. Als dit het geval in ons leven is, dan gaan we ook vaak verkeerd belijden. We hebben dat allemaal wel eens, toch, die gedachte van, “dit red ik nooit”? Maar, Halleluja, niet getreurd, wij hebben een grote God. Wanneer we op puin zien, dan raken we inderdaad ontmoedigd, maar als we op de Here zien, dan krijgen we steeds weer nieuwe moed en nieuwe kracht, zodat we door kunnen gaan. Alles is mogelijk, voor ons, die geloven! Het verschil tussen winnaars en verliezers is dat winnaars falen zien als slechts een tijdelijke tegenslag. Er is nog iets waardoor mensen ontmoedigd raken. Het volk zeide:” Onze tegenstanders echter zeiden: zij zullen niets merken, nog gewaarworden, totdat dat wij in hun midden komen, hen doden en het werk stopzetten” (vers 11). Door deze uitspraak raakten de bouwers van de muren ontmoedigd. Broeders en zusters, wij moeten ons nooit laten intimideren door mensen. Natuurlijk kunnen er redenen zijn waarom iets niet zal gaan lukken. Dat wil echter niet zeggen dat wij het maar moeten opgeven!

Er zijn drie principes die ons kunnen helpen wanneer wij op het punt staan om op te geven. Reorganisatie, herinnering en verzet. Kijk maar naar Nehemia? Hij wist heel goed waardoor de mensen ontmoedigd waren en daardoor nam hij de juiste maatregelen om het probleem de wereld uit te helpen. Hij ging het helemaal anders organiseren en voerde een nieuw systeem in (vers 13). Soms moet je dus een beter systeem gaan invoeren, het anders gaan aanpakken. Nehemia liet het er niet bij zitten. Lieve mensen, soms moeten we ons leven reorganiseren. Geef dus nooit zomaar uw doelen op. Soms komen we er ook achter dat we wel het goede doen, maar op een verkeerde manier. Dan is er een andere aanpak nodig. Was het verkeerd dat de Joden de muur aan het bouwen waren? Nee, absoluut niet, het was goed. Ze deden het goede echter op een verkeerde manier, waardoor ze ontmoedigd raakten.

Reorganiseren kan enorm helpen. Er kunnen problemen in het huwelijk zijn. Geef niet op. Probeer bijvoorbeeld een andere houding (door de Heilige Geest)aan te nemen. Zijn er problemen op het werk? Probeer een andere aanpak. Reorganiseer uw tijd, verander uw schema, richt u op een andere manier op het doel. Verwijder alle rommel, puin en andere dingen waarmee u uw tijd verspilt. Nehemia richtte zich op prioriteiten. Toen hij veranderingen ging aanbrengen, deelde hij iedereen per familie in. Waarom? Omdat hij wist dat ontmoedigde mensen een supportgroep nodig hebben. Kortom, wij hebben mensen nodig die ons bemoedigen, dicht naast ons staan, die ons niet ontmoedigen. Let dus goed op met wie u optrekt. Broeders en zusters horen elkaar o.a. te bemoedigen. Wat een zegen is het wanneer dit in de praktijk wordt gebracht. Nehemia zei: “Strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen” (vers 14) . Dat is precies zoals de gemeente behoort te doen. Wees er voor elkaar, broeders en zusters! In Nehemia 7: 15 staat dat de stadsmuur werd voltooid, in tweeënvijftig dagen. Geweldig! Ze gaven niet op, maar bouwden door, ondanks tegenslagen. Onthoud heel goed dat de duivel de aanklager is van christenen. Geestelijk zal er altijd oorlog zijn, strijd. Wij bevinden ons namelijk in een bovennatuurlijk conflict, een strijd met negatieve krachten. De duivel houdt ervan om ons terneer te drukken.

Dit is zijn belangrijkste wapen, want hij weet dat een ontmoedigde christen maar beperkte kracht heeft. Hij doet er alles aan om ons te ontmoedigen. Jacobus zegt: “Wedersta de duivel(Jacobus 4:7). Wedersta hem en zijn negatieve gedachten, ja, alle ontmoediging die hij in uw leven probeert te brengen. Wij hoeven niet blijvend ontmoedigd te zijn in dit leven. De keus is aan ons! Kiezen wij ervoor om er blijvend aan toe te geven? Nee, niet doen! Geef nooit op, ook niet als u vermoeid en gefrustreerd bent. Ook niet als u heeft gefaald of bang bent. Wij zijn kinderen van God en wij houden vol. Wij geven nooit op! Nooit!


Naar het overzicht