Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘God is getrouw’

Leen Koster, voorganger, gospelzanger en begrafenisondernemer schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en gaat daarin in op Colossenzen 1:12  en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

Wat zie ik ernaar uit om weer met z’n allen samen te kunnen komen, zoals we als vanouds gewend zijn. We moeten helaas wat dat betreft nog geduld hebben. Één ding is zeker, God is getrouw! Want, in een wereld vol bedrog en onvervulde verwachtingen is het toch geweldig te weten dat Gods trouw en integriteit nooit zal verflauwen. Hij heeft ons niet alleen een erfenis beloofd, maar heeft ons ook toebereid daarin te delen. Het Griekse woord dat in Colossenzen 1:12 vertaald wordt met “toebereid” betekent “voldoende maken” of “machtigen”. “Erfdeel” wil zeggen dat wij een toegekend deel ontvangen. Dat wil dus zeggen dat God ons gemachtigd heeft te delen in de zegeningen die toebehoren aan alle gelovigen die Hem liefhebben.

Paulus zegt in Efeziërs 1:3 dat onze erfenis bestaat uit allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hierbij is de Heilige Geest zelf het onderpand (vers 14,18). In Colossenzen 3:34 noemt Paulus het een erfenis “van de Here”. In Colossenzen 1:12 beschrijft hij het verder als een erfenis “in het licht”, dikwijls gebruikt als een vergelijking voor waarheid en zuiverheid. 1Johannes 1:5 zegt: ”God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis”. Gelovigen zijn zij die in het licht wandelen (vers 7). Een erfenis in het licht is dus een waarachtige en zuivere erfenis(1Petrus 1:4; Openbaring 21:23).

Onze eeuwige erfenis is geen loze belofte. God heeft die zeker gesteld door ons te verlossen uit de macht van de duisternis en ons over te brengen in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden (Colossenzen 1:13-14). Laten wij ons verblijden in Gods genade en laten wij leven als kinderen van het licht! Daarnaast, breng een positieve boodschap, i.p.v. het steeds maar weer hebben over Corona, mondkapjes en alle andere ellende die daarbij komt kijken. Het ‘evangelie van Corona’ wordt door velen gepredikt. Jezus Christus leeft! Halleluja! Hij redt, bevrijdt en geneest! Hij is niet veranderd. Wat een waarheid! Breng het evangelie, juist nu, lieve mensen. De blijde boodschap moet blijven klinken! Dat geeft mensen hoop! Jezus Christus heerst en niet Covid 19.

Naar het overzicht