Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster 'God laat geen bidder staan'

Voorganger Leen Koster schreef onderstaande overweging voor de nieuwsbrief van zijn Vrije Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel.

We leven in een wereld vol onzekerheden maar vergeet nooit dat de Here van u houdt. Of het nu persoonlijke tegenslagen zijn, crisissen of zorgen, wij allemaal worden nu en dan geconfronteerd met momenten van moeilijkheden. Het is essentieel om te onthouden dat wij er nooit alleen voorstaan. God Woord biedt en geeft ons altijd weer hoop, bemoediging, troost en richting. Tevens herinnert Gods Woord ons eraan dat wij altijd op de Here mogen en kunnen vertrouwen.
 
Ik las onlangs een mooi verhaal, deze wil ik graag met jullie delen. Er was eens een jonge man genaamd David, die een moeilijke periode in zijn leven doormaakte. Hij was zijn baan kwijtgeraakt en worstelde om de eindjes aan elkaar te knopen. Elke dag voelde als een zware last en hij begon te twijfelen of er ooit verbetering in zijn situatie zou komen. Op een avond besloot hij een wandeling te maken om zijn gedachten te ordenen. Terwijl hij door het park liep, zag hij een oude man op een bankje zitten, rustig de Bijbel lezend.
 
David voelde zich aangetrokken tot de rust en vrede die de oude man uitstraalde en besloot naast hem te gaan zitten. Ze raakten in gesprek en David deelde zijn zorgen. De oude man glimlachte vriendelijk en deelde Jesaja 40:31 met hem: "Maar wie de HEER verwachten, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen, maar worden niet moe; zij rennen, maar worden niet uitgeput. Zij varen op met vleugels als van arenden."
 
Deze woorden raakten David diep. De oude man legde aan David uit dat vertrouwen in de Here hem de kracht zal geven om door te gaan, zelfs wanneer hij zich zwak zou voelen. Hij moedigde David aan om zijn zorgen aan God over te geven en te vertrouwen dat Hij een plan heeft, zelfs in moeilijke tijden. Davids hart werd versterkt. De woorden van de oude man die geleid werd door de Heilige Geest, hadden hem aangeraakt.
 
Net als David kunnen wij ons soms helemaal verloren en moedeloos voelen, maar de belofte van Jesaja herinnert ons eraan dat wij niet op onze eigen kracht moeten vertrouwen, maar op de Here!  Hij biedt ons nieuwe kracht en moed en helpt ons om door te gaan, zelfs als de weg moeilijk is.

Heeft u het momenteel moeilijkheden in u leven? Geef deze aan de Here! Laat Hem voor je strijden! Dat kan Hij beter dan wie dan ook!  Ben jij bereid om je lasten over te geven aan God? Vertrouw Hem maar. Hij laat geen bidder staan!
  

Naar het overzicht