Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘Gods volk in de woestijn’

Zondag, 22 maart jl, sprak Leen Koster in een leeg Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel over het thema ‘Gods volk in de woestijn’. Koster was live te volgen op YouTube en Facebook.

Koster legde aan de hand van Mozes en het volk in de woestijn uit hoe we om moeten gaan met de situatie rondom het Coronavirus. Weest niet bevreesd zo startte hij zijn preek want we zijn alleen op weg naar het Hemelse Kanaän. Op die weg maken we alles mee maar God zal ons leiden. Toch moeten we terug naar de basis sprak Koster: “We moeten de Here dienen”. Velen hebben moeite met het woord moeten maar het is de Heer zelf die dit tot ons spreekt zelfs als het leven pijn doet. Psalm 50 zegt:

En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

Wij zijn op de aarde om God te eren zo ging Koster verder en omdat God een plan heeft met u leven. Laat de angst u niet overheersen. Corona betekend krans of kroon en kroon staat voor regeren. Het virus wil dus mensen verwoesten. Maar God regeert en heerst en heeft alles in zijn hand. “En de Heer hoorde het volk” en daaruit moeten we leren 1. Hem aan te roepen, 2. Dat God verhoort en 3. De stenen werden vernietigd. Daarnaast moeten we wijsheid gebruiken en geduld hebben sprak hij verder. We hebben allen verstand gekregen en niemand steekt zijn hand in een slangennest want we zullen gebeten worden. Dat heeft niets te maken met geloof of ongeloof maar staan wij in Gods wil.

U kunt via onderstaande link zijn hele preek naluisteren:

 

Naar het overzicht