Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘vrucht dragen’

Leen Koster, voorganger in Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel, deelde zijn Bijbelstudie uit Matheus in de Nieuwsbrief van januari.

Eens heb je de roepstem van Jezus gehoord: ‘Komt tot Mij’ (Math.11:28) ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Je bent eerst naar Jezus toe gerend, je bent gekomen op de woorden: komt tot mij! En je bent gekomen. Je dacht rust te krijgen, dat is waar je naar verlangde: RUST! En je voelde je ook rustig bij Hem, je voelde je zo blij! Je was zo blij; je wilde het wel aan iedereen vertellen. Je voelde liefde in je hart, je was verliefd, je had vlinders in je buik!

Dit kon nooit meer voorbij gaan! Je had je hart aan Jezus gegeven, je had het zondaarsgebed uitgesproken, je had een keuze gemaakt. Je voelde je blij als je over Hem kon zingen, je deed je handen omhoog, je kwam regelmatig naar voren om te getuigen. Je voelde je met de dag sterker worden. Je voelde je een strijder, je kon je geluk niet op. En toch werd je teleurgesteld; er werd niet aan je verwachtingen voldaan. De zegeningen die je eens genoot, zijn verloren gegaan. De blijdschap en de liefde die je bij je eerste ontmoeting met je Heiland had, zijn in plaats van groter, zwakker en minder geworden.
 
Tja….
Hoe kan het nu dat er mensen in een gemeente komen en onder tranen hun zonden belijden, vol zijn van Zijn liefde en toch weer terugvallen? Dat ze staan te dansen in de gemeente, maar bijvoorbeeld later weer in het oude leven terugvallen en zelfs weer aan de drugs of alcohol? Het antwoord is eenvoudig: Zij zijn van Hem afgedwaald. Je kunt ‘zomaar’ van Hem zijn afgedwaald !
 
Je hebt bijvoorbeeld alleen die eerste woorden gehoord en niet de rest….: Je hebt: “KOMT TOT MIJ en je hebt RUST”,  gehoord! Je verlangde zo naar rust. Je hebt echter de woorden; ‘neemt Mijn juk op u’ en: ‘en leert van Mij’ al heel snel vergeten. Zijn zegen van de rust kan alleen genoten worden als je in innige gemeenschap met Hem blijft wandelen. Het is Jezus niet te doen om je voor een paar uur of periode je te verkwikken met de vreugde van Zijn liefde en verlossing en je dan weg te sturen om in droefheid en zonde rond te dwalen! Hij zegt niet: ‘blijft BIJ Mij’  maar Hij zegt: ‘blijft IN Mij’.
 
Bij je eerste komen ontving je pas wat eerste druppels. Sommige christenen zijn daar al blij en tevreden mee. Maar het gaat niet om druppels, het gaat om stromen van levend water! Rust kan pas verkregen worden door het blijven in HEM! Het was goed dat je kwam op Zijn roepstem, het is nog beter dat je in Hem blijft. Hoe is het zo ver gekomen dat iemand, zo dicht bij Zijn troon gekomen, zich toch weer afwendt en de kerk uitloopt, wegloopt, en niet langer maaltijd meer met Hem houdt? Hoe kan het zo zijn dat iemand in de voorhof blijft staan, terwijl Hij roept om “het heilige” en het “heilige der heilige” binnen te gaan?
 
Is het wel mogelijk in Hem te blijven, vraagt misschien iemand zich af?  Is het niet een onmogelijke opdracht? Deze vraag stellen is haar ook beantwoorden. Jezus zou nooit een opdracht geven die onmogelijk is. Als Hij zegt: BLIJFT IN MIJ, dan is het voor ons mogelijk dat wij in Hem blijven. Daar begint het juist mee! Erken dat het mogelijk is, want de Heer zegt het, Zijn Woord zegt het! Jezus zegt: IK BEN DE WIJNSTOK! WIJ ZIJN DE RANKEN, WIJ ZITTEN AAN DIE WIJNSTOK VAST! DE VADER IS DE LANDMAN. Hij kijkt naar de wijnstok en de ranken en verwacht vrucht! Een wijnstok wordt gepland om vrucht te dragen. Daar moeten druiven aan komen, waar wijn van gemaakt kan worden. De landman plant de wijnstok met het doel: vrucht dragen!
 

Naar het overzicht