Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Pastor Martens ‘Bekeert u tot de Heere’

Gisteren, 26 januari, startte de veertigdagen tijd en in de Sint Josephkerk in Nieuwerkerk begon deze met een viering rondom dit thema. In een matig gevulde kerk sprak pastor Martens over Joel 2: de oproep tot vasten en 2 Korinthe 5: laat u met God verzoenen.

In haar overweging sprak Martens “Je bent stof en tot stof zult wederkeren" Deze centrale Aswoensdag tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak in Genesis. Martens benadrukte de vergankelijkheid van de mens, as als teken van vruchtbaarheid en Gods zorg in ons leven. “Op Aswoensdag gaan we voor de nieuwe kans die God ons telkens biedt.” En de intentie van het bidden en vasten is om bewuster te leven, met meer aandacht daar is deze tijd voor bedoelt.” Zij sloot de overweging af met de woorden “Hij draagt onze zorg en bij Hem is ons leven veilig”

De viering werd geleid door pastor Martens en dominee Verschoor en opgeluisterd door het koor Camerata en begeleid door organist Patrick Oude Essink.

Naar het overzicht