Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Paus Franciscus ‘Als christenen mogen wij de Heer niet voor onszelf houden’

Dat zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereldmissiedag 24 oktober 2021. De vriendschap met de Heer is “zien dat Hij zieken geneest, eet met zondaars, hongerigen spijzigt, buitengeslotenen tegemoet treedt, onreinen aanraakt, zich identificeert met behoeftigen, uitnodigt tot de zaligsprekingen, en op een nieuwe en gezagvolle wijze onderricht geeft.”

De boodschap voor Wereldmissiedag kreeg als titel mee: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Handelingen 4, 20). Paus Franciscus: “Laten ook wij net als de apostelen en de eerste christenen [dat] met al onze krachten zeggen. Alles wat wij hebben gekregen, alles wat de Heer ons geleidelijk aan rijkelijk heeft gegeven, dat heeft Hij ons geschonken om het op het spel te zetten en het belangeloos aan anderen te geven.” Het thema van de Wereldmissiedag is “een uitnodiging aan ieder van ons ‘ons moeite te getroosten’ en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken”, aldus de paus.

Wereldmissiedag gaat in het bijzonder over degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, opdat het evangelie de uithoeken van volken en steden kan bereiken. “Het overwegen van hun missionair getuigenis spoort ons aan om moedig te zijn en met aandrang ‘de heer van de oogst’ te vragen ‘arbeiders te sturen om te oogsten’ (Lucas 10, 2); wij zijn ons er immers van bewust dat de roeping tot zending niet iets uit het verleden is of een romantische herinnering aan andere tijden”, aldus de paus.

Hij spoort alle gelovigen aan: “Aan de liefde zit ook een aspect van universele openheid die niet geografisch is, maar existentieel. Het is altijd, vooral in deze tijden van pandemie, belangrijk dagelijks de mogelijkheden te benutten onze kennissenkring uit te breiden, en degenen aan te spreken die wij niet spontaan zouden zien als een deel van ‘mijn wereld van belangen’.”

De paus sluit zijn boodschap af met een oproep en een wens: “De zending beleven is het wagen dezelfde gevoelens te koesteren als Christus Jezus en met Hem te geloven dat wie naast mij staat, ook mijn broeder en zuster is. Dat zijn liefde van medelijden ook ons hart wakker schudt en van ons allen missionaire leerlingen maakt.”

In parochies wordt in de Wereldmissiemaand oktober gecollecteerd voor Missio (Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland, onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken). De collecte is bestemd voor de Kerk van Guinee.

Bron: bisdomrotterdam.nl

 

Naar het overzicht