Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Paus Franciscus ‘Christus vivit’

‘Christus vivit’ (‘Christus leeft’) is de titel van de brief die die paus Franciscus schreef naar aanleiding van de synode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ die in oktober jl. plaatsvond in Rome. Deze brief is beschikbaar gesteld de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie..

“Christus leeft en wil dat jij leeft!’ schrijft paus Franciscus. Het zijn de eerste woorden die de paus tot iedere christelijke jongere wil richten. De tekst is opgenomen in de nieuwe uitgave van Kerkelijke Documentatie (2019 nr. 1). Daarin is nog een document opgenomen dat interessant is voor jongeren, werkers in het jongerenpastoraat en voor alle liefhebbers van sport. Dit is het document ‘Dare il meglio di sé’ (‘Het beste van jezelf geven’) voor gezin en leven. Hierin wordt een perspectief gegeven op sport in relatie tot de menselijke persoon, met aandacht voor de positieve aspecten van sport en ook de risico’s en negatieve kanten daarvan.

De prijs van Kerkelijke Documentatie (2019 nr. 1) bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten en exclusief behandelkosten van € 1,10. Zie voor informatie over bestellen de website rkkerk.nl

Eerder werd op internet al de officiële Nederlandse vertaling gepubliceerd van het Slotdocument van de bisschoppensynode over jongeren. Het Slotdocument werd de paus en de Kerk aangeboden.

De bijbeltekst over de Emmausgangers (Lucas 24, 13-35) wordt erin “paradigmatisch” genoemd waar het gaat om jongerenwerk in de Kerk. De passage brengt goed tot uitdrukking wat de synode zelf heeft ervaren, en waarvan zij hoopt dat iedere particuliere Kerk dit met betrekking tot de jongeren zou kunnen meemaken: “Hij liep met hen mee”, “Hun ogen gingen open”, “Zij stonden onmiddellijk op” (Lucas 24, 15.31.33).

De Emmausgangers ontdekken dat Jezus leeft, wanneer Hij als de verrezen Heer met hen oploopt. Ze herkennen Hem als Hij het brood breekt.

Naar het overzicht