Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Wat God doet is goed

Op zondag, 20 maart jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen vanwege door ziekte afwezige Lopers. Er werd gelezen uit Mattheus 13 de verzen 24 t/m 30 en uit hoofdstuk- 22 de verzen 1 t/m 14.

Als ik denk aan wie God is dan denk ik aan volmaaktheid zo opende de lezer. God is perfect hetgeen je dan ook dagelijks mag belijden. Ook als Hij een feest organiseert dan is alles in de puntjes geregeld en verloopt het gladjes. Toch willen velen niet komen zo blijkt uit het gelezen Bijbelgedeelte waarop de koning woedend wordt en de stad laat platbranden. Daarna wordt iedereen uitgenodigd goed of slecht. Vervolgens wordt er onverwachts een feestganger uitgegooid. Je verwacht het niet van God. Maar velen zijn geroepen en maar weinigen zijn uitverkoren. Al met al een heftig verhaal.

Toch maar wat dieper kijken naar de woorden van Jezus uitnodiging. In die dagen was Jezus nog populair in Jeruzalem en op dat moment deelt Hij deze gelijkenis die opnieuw scherp is. Hij laat zien wat het volk deed met de profeten in het verleden en nu willen ze met Jezus hetzelfde doen. Toch zond God Zijn zoon want de uitnodiging moest verstuurd worden. Maar de mensen zaten vol smoezen en wijzen de uitnodiging massaal af. Volk van God maar luisteren.. Ze hebben meer liefde gehad dan wie dan ook en Jezus zegt: “het zal voor Sodom dragelijker zijn dan voor u.” Een heftige boodschap en de Joden moesten het ondergaan. God zegt dat alles gereed is maar de gasten waren het niet waardig.

Het tweede deel van de tekst laat een God zien die groot en liefdevol is want iedereen is welkom. Iedereen? Ja, iedereen maar mag iedereen dan ook blijven op het feest? En is iedereen dan uitverkoren? Het is toch eerder genadeloos hoe de man van het feest verwijderd wordt omdat deze niet de juiste kleding aan had.  Daarop wordt God opnieuw boos maar kan dat wel? De kleding staat voor het goede wat de heiligen gedaan hebben en deze man droeg geen vrucht. Hij bezat geen witte, door Jezus gereinigde, kleding. Maar hoe komen wij aan deze kleding want wie is er rechtvaardig?,

God maakt ons rechtvaardig zegt Openbaringen. Witgewassen door het bloed van het Lam. Het was dus niet genadeloos naar de man toe die dacht Jezus niet nodig te hebben. Daarom was God 2tweemaal boos omdat men geen genade zocht bij Jezus. Leeft u uit en van die genade? Twijfel niet en vertrouw de koning. Leef van de verlossing en genade van het Lam. Het feest is gereed en zelf de stier en het mestvee zijn geslacht. God deelt uit uit eigen stal, het beeld van Christus aan het kruis. God heeft ook geduld want graan en onkruid moeten nog worden gescheiden.. Laat je wassen door het bloed van Christus want wat God doet is goed.

Naar het overzicht