Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Wie wil je dienen

Bij afwezigheid van ds. Lopers werd er op zondag 23 oktober een preek gelezen in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Deze had als titel: Wie wil je dienen meegekregen en was aan de hand van Jozua 24 de verzen 1 t/m 28.

Jozua, inmiddels een 110 jaar oude man, beleeft een plechtig moment samen met het volk, een getuigenis en verbondssluiting net als bij Mozes. En het volk volgt Jozua om dat getuigenis af te leggen. Het wordt zelfs vastgelegd. Wij zullen de Heer dienen. Jozua werkt er naar toe en begint bij Abraham en hoe God hem tot een groot volk maakte. Hoe God het volk uit Egypte naar het beloofde land leidde. En er niets voor hoefde te doen. Alles was er en er hoefde niets geplant te worden. Het volk was Gods oogappel die vol genade en trouw was. Jozua laat hierin zien dat God ons als eerste lief had, het initiatie had. Hij zegt dan ook dien Hem en doe u afgoden weg. Kies maar wie je wilt dienen God of je afgoden. Alsof het twee gelijkwaardige zouden zijn. Nee zegt Jozua dien God. Het antwoord op Gods liefde moet je zelf willen evenals de keuze voor Hem. Niemand wordt gedwongen want het is graag of niet.

Het volk kiest daarna voor God maar Jozua zegt: u bent niet in staat. Hij tempert onmiddellijk de reactie van het volk. Toch is het liefdevolle bezorgdheid van hem. Hij bedoelt weten jullie het zeker? Het is namelijk nogal wat God is groter dan je kan beseffen. God is heilig en heilig is Zijn liefde voor ons. Hij duld geen ontrouw want Hij is een jaloers God. Hij heeft ons hartstochtelijk lief. Het moet met heel ons hart en met minder neemt Hij geen genoegen. Kunnen ze dat opbrengen lijkt Jozua te denken. En worden ook wij niet afgeleid met het product van onze verlangens? De God van de Bijbel sluit niet aan op onze primaire behoeften en verlangen maar de afgoden wel. Daarom zijn ze zo verraderlijk en sterk. Jozua zegt weet waarvoor je staat want Hij zal u overtredingen niet vergeven. God is niet slap en zal er niet zomaar overheen stappen.

En hoe waar bleken deze woorden te zijn. Het ging fout, het sloop het leven binnen en in Richteren lezen we de uitwerking ervan. Een al trouweloosheid maar gelukkig legt God zich er niet bij neer. Zien we het? Jozua laat het ons zien dat ondanks ons enthousiasme we Jezus nodig hebben. Mensen deugen niet ondanks dat we gros fatsoenlijk en redelijk vinden. Zonder Jezus komt het niet goed. De hedendaagse gelovige praat niet meer zo graag over schuld. We vinden het allemaal wel meevallen. Maar het is anders als we tegenover God staan. Dan zal het doordringen dat je geen partij bent voor Hem. Dat je het niet kunt beantwoorden. Heb ik Hem lief zoals Hij mij lief heeft? Met net zoveel passie? Dan zal het antwoord nee zijn want geen mens kan dat beantwoorden. Of toch wel Jezus. Hij, Zijn zoon was wel partij. Bij Zijn liefde verbleekt het onze en zien we onze tekorten. Hij was het ultieme offer. We bestaan slechts door Hem en mogen via Hem weer bij de Vader komen. Maar nu wel een stuk bescheidener omdat je weet wie en wat je bent. Ga op weg met Hem als een begenadigt mens.

Naar het overzicht