Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. E. van den Ham consulent beroepingswerk KiN

De kerkenraad van de protestantse kerk in Nesselande (KiN) heeft ds. E. van den Ham (1954) bereid is gevonden het beroepingswerk te begeleiden nu bekend is dat ds. Kollenstaart een beroep heeft aangenomen naar Driebergen (ds-m-kollenstaart-kondigt-zijn-vertrek-aan). Die rol vervult hij ook reeds in wijk 1 in Zevenhuizen waar de predikantsplaats eveneens vacant is. 

“In de kerkorde wordt deze rol “een consulent” genoemd:  De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem. De consulent wordt geacht de kerkordelijke regels en procedures te kennen. Bovendien kan hij als collega optreden als ‘praatpaal’ voor de predikant, met wie de beroepingscommissie c.q. kerkenraad in contact is getreden. Formele start beroepingswerk vindt plaats nadat onze eigen predikant Marien Kollenstaart zijn intrede heeft gedaan in zijn nieuwe gemeente en er toestemming is van breed moderamen van de classicale vergadering om de vacature te mogen stellen.”
  
Ds. Evert van den Ham werd op 11 augustus 1985 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Brakel. Vanaf 1992 was hij tien jaar zendingspredikant in Kenia. Daarna stond hij in Middelburg (2002). Sinds 24 juni 2007 dient hij de protestantse gemeente van Zoetermeer. Toen in juni 2014 de nieuwe Oosterkerk in de wijk Oosterheem gereed was, werd dat ‘zijn’ wijk. Hij is nu met emeritaat (ds-van-den-ham-achterwacht-in-zevenhuizen).
 
In maart zal de kerkenraad van deze protestantse gemeente, in aanwezigheid van ds. E. van den Ham, zich verder beraden op de voorbereiding van een aantal thema’s rondom het beroepingswerk. Dit omvat o.a. het proces om te komen tot de invulling van een beroepingscommissie, beschrijving profiel van onze gemeente en die van de beoogde predikant. Tevens wordt nagedacht over het inzetten van bijvoorbeeld ambulant predikanten of kerkelijk werker(s) om het kerkelijk werk ongestoord doorgang te kunnen laten vinden.
 

Naar het overzicht