Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘bidden is werken’

Gisterenmorgen, 8 maar jl., sprak Henco Lopers in de morgendienst in De Lichtkring over bidden aan de hand van 1 Timotheüs 2 vers 1 – 6 en Jacobus 5 vers 7 – 18. Als vervolg op zijn eerdere prediking op 19 januari jl. (ds-henco-lopers-gebed-is-levensnoodzakelijk-voor-een-christen).

Hoeveel tijd breng jij door met God in gebed? Zo opende hij. Een uur? Vijf minuten? God wil een relatie met ons en geeft op gebed. Al zit het niet in de lengt van je gebed God heeft een verlangen naar ons. De tekst in Jacobus zegt schuil bij Hem waar je welkom bent door Jezus. Bidden doe je allereerst voor God zelf, voor jezelf en voor anderen. In dit verband wees Lopers op de gelezen tekst maar wees ook nadrukkelijk op het onze Vader. Waar het in de eerste beden om God zelf gaat, “U naam worde geheiligd”. Bidden is hier aanbidding, alle eer en lof voor God! Bij het uitspreken van “Uw Koninkrijk kome” bidden het verlangen dat Gods rijk zal doorbreken in deze wereld waarmee we worden ingezet voor dat Koninkrijk. Gebed is hiermee ook meewerken geworden om de macht van satan te breken. Vanuit dat oogpunt zijn wij een lichtpunt in de duisternis.

Het bidden voor anderen schrijft Timotheüs is omdat we dan rustig en ongestoord kunnen leven. We bidden in dit verband (werk) voor ruimte van Gods koninkrijk en opdat alle mensen gered zullen worden. Biddend vragen om Gods aanwezigheid op de donkere plekken in deze wereld. Paulus verwoorde het ook “Onze rechtvaardiging door Christus vrede en heelheid in alle mensen”.  Waar Christus licht gaat schijnen ontstaat genezing. Hoe zetten wij die stap?

Naar het overzicht