Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘God zorgt voor zijn kerk’

Zondag, 6 september jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel opnieuw over het thema de kerk nadat hij eerder sprak over (ds-lopers-de-kerk-wat-moet-je-ermee) en (ds-lopers-een-gemeenschap-van-vierende-mensen) behandelde hij nu Efeziërs 4 de verzen 1 t/m 16.

De kerk is een gemeenschap die zijn identiteit aan Christus ontleent zo opende hij. Vandaag kijken we naar de kracht in de gemeente. Kerk zijn begint bij God en niet bij ons. De kerk is dus niet van ons afhankelijk. De tekst leert ons ‘Aan ieder is genade geschonken’. Christus schenkt genade en dus gaven aan de gemeente.  God zelf raakt ons aan en woont in ons midden. Hij wil erbij zijn. Wij hebben ons zelf niet uitverkozen maar zijn door Hem samengebracht. Hij verbindt ons aan Hem en de gemeenschap. Opdat wij groeien in Christus de bron van de kerk die de gemeenschap vormt.

Naast talenten aan de gemeenschap geeft Christus ze eenieder afzonderlijk. God wil ons aanraken en vervullen hetgeen een geschenk is. Genade van Christus is niet alleen vergeving van zonden en een eeuwig leven maar ook de goedheid van God wat veel omvattender is. Er is dus sprake van een beschermende taak van God een geschenk vanuit Zijn vaderhart. Zodat wij plezier en vreugde kennen tot opbouw van de liefde.

Dit geld niet alleen voor de bijzondere ambten in de kerk in het oude testament lezen we dat de gaven werden uitgedeeld aan iedereen. God is dus niet als eerste begonnen met het aanstellen van ouderlingen en diakenen maar met de gaven aan eenieder waarna er pas sprake was van ambten. Zet u dan in voor de gemeenschap met de gaven die u hebt ontvangen.

Naar het overzicht