Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

GetSaved moet straatactiviteiten tijdelijk staken

De Nieuwerkerkse stichting GetSaved liet deze week bij monde van voorzitter John Sittrop weten alle straatactiviteiten te staken vanwege het Corona virus. “Wij hebben als evangelisatie organisatie besloten om niet meer de straat op te gaan. Daarnaast liet Sittrop weten dat de stichting niet stil zit. “We zijn achter de schermen bezig met de evangelisatie bus, de kussens zijn inmiddels geleverd. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is gemaakt door diversen gulle gevers.” Eerder liet ook de stichting Naar House al weten haar straatactiviteiten te staken (naar-house-hoe-god-je-ziet)

GetSaved stelt zich ten doel om het Evangelie te verspreiden; om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws dat God Jezus heeft gezonden om de wereld te redden, te vergeven en te herstellen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken d.m.v. straatevangelisatie, bemoediging, gebed en pastorale gesprekken, het verspreiden van lectuur, Dvd’s en andere materialen ter ondersteuning van het gesprek, het organiseren van cursussen en trainingen, ondersteuning van kerken en scholen, het houden van spreekbeurten en het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar professionele hulp.

Zie ook de artikelen:
getsaved-actief-in-de-zuidplas
getsaved-gaat-onverminderd-door-in-2020
comfortabele-straat-evangelisatie-met-getsaved
getsaved-timmert-aan-de-wegNaar het overzicht